โปรโมชั่นจัดฟัน ติดเครื่องมือเพียง 777.-

โปรโมชั่นฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์ 6800.-

โปรโมชั่นฟอกสีฟันด้วยแสงเย็น 4,500.-

โปรโมชั่นชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 2,900.-

ประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย คลินิกเพิ่มให้อีก 200.-

วีเนียร์ คอมโพสิต เริ่มต้น 2,500.-

โปรวีเนียร์ 

โปรวีเนียร์ 

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack A

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack B

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack C

โปรโมชั่นตรวจสุขภาพฟัน Pack D