ฟันปอมมีกี่แบบ

เมื่อคุณต้องใส่ฟันปลอมทราบหรือไม่ว่าฟันปลอมมีกี่แบบ

ฟันปลอมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
1. ฟันปลอมแบบถอดได้
2. ฟันปลอมแบบติดแน่น

ฟันปลอมแบบถอดได้ แบ่งออกเป็น
-ฟันปลอมถอดได้บางส่วนฐานพลาสติก
-ฟันปลอมถอดได้บางส่วนโครงโลหะ
-ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากฐานพลาสติก
-ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากโครงโลหะ
-ฟันปลอมถอดได้บางส่วนแบบพลาสติกยืดหยุ่น Valplast

ฟันปลอมแบบติดแน่น
-ครอบฟัน
-สะพานฟัน
-รากฟันเทียมร่วมกับครอบฟัน
-รากฟันเทียมร่วมกับสะพานฟัน
-รากฟันเทียมร่วมกับฟันปลอมแบบถอดได้