ทำความเข้าใจก่อนใส่รีเทนเนอร์

ทำความเข้าใจก่อนใส่รีเทนเนอร์

1. ปกติเมื่อใส่รีเทนเนอร์ในช่วงแรกๆจะมีน้ำลายมากพูดไม่ชัด
เนื่องในช่องปากกำลังอยู่ในช่วงปรับสภาพ

2. ควรทำความสะอาดรีเทนเนอร์ทุกครั้งหลังแปรงฟัน

3.ควรเก็บรักษารีเทนเนอร์อย่างดี ถ้าไม่ใส่ไว้ในช่องปากต้องเก็บใส่กล่องพลาสติก
เก็บให้พ้นจากมือเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้รีเทนเนอร์เกิดความเสียหาย

4. หากรีเทนเนอร์ชำรุดต้องแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบเพื่อช่วยแก้ไขซ่อมแซม
อย่าทนใส่เพราะกลัวเสียงเงินจะยิ่งทำให้มีปัญหาและเสียงเงินมากกว่าความจำเป็น

5. สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดฟันคงหนีไม่พ้น วินัยในการดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์
หากคุณใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอก็จะมีฟันที่สวยงามตลอดไป
แต่ถ้าหากละเลยก็ต้องเสียเงินจัดฟันใหม่ต่อไปเรื่อยเรื่อย