ข้อดีของการฝัง “รากฟันเทียม”

ข้อดีของการฝัง “รากฟันเทียม”

รากฟันเทียม คือ รากเทียมที่ใส่เข้าไปในขากรรไกร มีรูปร่างคล้ายสกรู ทำจากโลหะไทเทเนียม เพื่อทดแทนซี่ฟันที่ถูกถอนออกไป
ซึ่งการฝังรากเทียม มีข้อดี ดังนี้

1.สามารถทดแทนการสูญเสียฟันตั้งแต่ 1 ซี่ จนถึงหลายซี่ได้
2.ไม่ต้องกรอฟันซี่ข้างเคียง เหมือนกับการทำสะพานฟัน
3.สามารถฝังรากฟันเทียมและใส่ฟันให้เสร็จภายในครั้งเดียว (เป็นบางกรณีที่สามารถทำได้) ไม่ต้องเสียเวลามาทำการรักษาหลายครั้ง