ฟันซ้อนเก…..การจัดฟันช่วยได้

ฟันซ้อนเก…..การจัดฟันช่วยได้

ฟันคนเรานั้น เมื่อขึ้นมาในช่องปากแล้ว ควรจะมีการเรียงตัวปกติตามแนวขากรรไกร แต่ความจริงแล้ว มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการเรียงตัวของฟัน เช่น การถอนฟันน้ำนมก่อนกำหนด การมีขนาดของฟันและขนาดของขากรรไกรที่ไม่สมดุล หรือกรรมพันธุ์ก็อาจจะมีผลได้เช่นกัน เมื่อเรามีฟันที่เรียงตัวไม่ดี มีฟันซ้อน ก็จะทำให้เราไม่สามารถแปรงฟันให้สะอาดได้ ทำให้มีการสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์และหินปูนตามมา ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบตามมาได้ ดังนั้นการจัดฟัน ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้ฟันของเรามีการเรียงตัวได้สวยงามและสามารถทำความสะอาดฟันได้ตามปกติ