อาการเตือนของโรคมะเร็งในช่องปากระยะแรก

อาการเตือนของโรคมะเร็งในช่องปากระยะแรก

1.มีแผลเรื้อรังในช่องปาก ที่เป็นแล้วไม่หายภายใน 2 สัปดาห์
2.มีแผ่นสีขาวถูไม่ออกหรือแผ่นฝ้าสีแดงที่กระพุ้งแก้มหรือลิ้น
3.มีก้อนในปากหรือที่คอ
4.ขอบลิ้นหรือขอบริมฝีปากมีลักษณะแข็งเป็นไต
5. เจ็บคอเรื้อรัง
6.เสียงแหบ
7.กลืนอาหารลำบากหรือมีอาการแสบลิ้น