วิธีการใช้ไหมขัดฟัน

วิธีการใช้ไหมขัดฟัน


ในขั้นตอนการทำความสะอาดฟันที่มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากการแปรงฟันที่ถูกวิธีแล้ว เรายังต้องใช้ไหมขัดฟันร่วมกับการแปรงฟันด้วย เพื่อช่วยทำความสะอาดในบริเวณระหว่างซี่ฟัน ที่แปรงไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ ซึ่งวิธีการใช้ไหมขัดฟันนั้น มีดังนี้
1.ดึงไหมออกจากกล่องให้ยาวประมาณ 18 นิ้ว
2.พันไหมขัดฟันกับนิ้วกลางทั้งสองข้าง โดยเหลือไหมตรงกลางประมาณ 1-2 นิ้ว ไว้สำหรับขัดฟัน
3.จับไหมขัดฟันให้แน่นระหว่างนิ้วโป้งและนิ้งชี้ แล้วนำไหมไปขัดบริเวณซอกฟัน พยายามกดเข้าไปในซอกฟันเบาๆ แล้วจึงขยับขึ้น-ลงเบาๆ ระหว่างซอกฟัน
4.ใช้ไหมขัดเบาๆที่บริเวณฐานของฟัน เพราะอาจจะทำให้ไหมไปบาดเหงือกได้