สะพานฟัน

สะพานฟัน เป็นฟันปลอมชนิดติดแน่น ที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป ซึ่งฟันเทียมแบบนี้จะไม่มีตะขอเกี่ยวกับฟันหรือมีเหงือกสีชมพู โดยจำเป็นจะต้องมีฟันซี่ข้างเคียงทั้งสองข้างเพื่อที่จะใช้เป็นฟันหลักเพื่อยึดสะพานฟัน
มีข้อดีคือ เป็นฟันปลอมแบบติดถาวร อาจจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นฟันธรรมชาติ มีความสวยงาม ทำให้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ
อย่างไรก็ตาม การดูแลรักษาความสะอาดของช่องปากและฟัน รวมทั้งสะพานฟันเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ไหมขัดฟัน และอุปกรณ์ร้อยไหมขัดฟันร่วมด้วย โดยจะต้องใช้ทำความสะอาดฟัน และสะพานฟันเป็นประจำทุกวัน ก่อนแปรงฟันตอนเย็น
สำหรับท่านที่ใส่สะพานฟัน จำเป็นจะต้องไปพบทันตแพทย์ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไป คือทุกๆ 6-12 เดือนเพื่อให้ทันตแพทย์ตรวจสุขภาพช่องปาก และสะพานฟัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน