ขั้นตอนหลังการถอนฟัน

การถอนฟันถือเป็นทางเลือกสุดท้ายหลังจากทันตแพทย์พิจารณาหรือพยายามรักษาด้วยวิธีอื่นเพื่อเลี่ยงการถอนฟันแล้วแต่ไม่ได้ผล หรือเมื่อมีความจำเป็นต้องถอนฟัน ได้แก่ – การติดเชื้อหรืออักเสบของฟันเนื่องจากการมีฟันผุลึกถึงโพรงประสาทฟัน – มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอที่อาจเป็นผลจากการรับยาเคมีบำบัดหรือยากดภูมิคุ้มกันจะทำให้ฟันที่ผุอยู่แล้วมีโอกาสผุยิ่งขึ้น – ฟันซ้อนที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดฟัน เพื่อให้ฟันสามารถขยับเรียงตัวอย่างสวยงามได้ เมื่อทันตแพทย์พิจารณาที่จะถอนฟัน ดังนั้นหลังการถอนฟัน ควรปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้ 1. กัดผ้าก๊อซแน่นๆ ไว้บริเวณแผลถอนฟัน ประมาณ 1-2 ชั่วโมง จนกว่าเลือดจะหยุดไหล 2. ห้ามเอาลิ้นหรือวัตถุแข็งๆ ไปเขี่ยหรือรบกวนแผล เพราะอาจจะทำให้ลิ่มเลือดที่แข็งตัวหลุดออกมา ทำให้มีเลือดไหลออกมาจากแผลซ้ำอีก 3. ในวันแรกหลังการถอน สามารถประคบความเย็น โดยใช้ถุงน้ำแข็งห่อผ้าไว้ แล้วนำไปประคบตรงแก้มบริเวณที่ถอนฟัน 4. ไม่ควรบ้วนน้ำแรงๆ ภายหลังการถอนฟัน 5. สามารถใช้น้ำเกลือบ้วนปากได้ 6. สามารถแปรงฟันได้ตามปกติ แต่ควรแปรงอย่างเบามือ 7. ควรงดอาหารที่มีรสจัดหรือเครื่องดื่มร้อนจนเกินไป 8. ควรงดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในช่วง 2-3 วันแรงหลังการถอนฟัน 9. รับประทานยาตามที่ทันตแพทย์แนะนำ