Category Archives: จัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน คือ สาขาหนึ่งของทันตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขตำแหน่งฟันไม่ถูกต้อง เช่น ฟันเก ฟันไม่สบกันหรือฟันยื่น ซึ่งทำให้ยากต่อการทำความสะอาด และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรเนื่องมาจากฟันผุและโรคเหงือกอักเสบได้ ขั้นตอนการจัดฟันโดยคร่าวๆ มีดังนี้ 1.ปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อวางแผนการจัดฟัน โดยทันตแพทย์จะให้คำแนะนำ ข้อควรปฏิบัติ การดูแล รวมถึงพูดคุยรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2.พิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน เพื่อดูการสบฟัน โครงสร้างฟัน และเอกซเรย์ฟัน เพื่อดูลักษณะกระดูกขากรรไกร 3.ทำการเคลียร์ช่องปาก เช่น การขูดหินปูน การอุดฟัน และการถอนฟัน 4.ทำการติดเครื่องมือจัดฟันและนัดหมายมาพบเดือนละครั้ง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนเครื่องมือ / ยางดึงฟัน 5.หมั่นดูแลรักษาและแปรงฟันให้สะอาดเป็นพิเศษ และขูดหินปูนเป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน 6.หลังจัดฟันเสร็จและถอดเครื่องมือแล้ว ทันตแพทย์จะให้ใส่รีเทนเนอร์ เพื่อคงสภาพตำแหน่งของฟันหลังการถอดลวดจัดฟันแล้ว

ฟันซ้อนเก…..การจัดฟันช่วยได้

ฟันซ้อนเก…..การจัดฟันช่วยได้ ฟันคนเรานั้น เมื่อขึ้นมาในช่องปากแล้ว ควรจะมีการเรียงตัวปกติตามแนวขากรรไกร แต่ความจริงแล้ว มีปัจจัยหลายประการที่มีผลต่อการเรียงตัวของฟัน เช่น การถอนฟันน้ำนมก่อนกำหนด การมีขนาดของฟันและขนาดของขากรรไกรที่ไม่สมดุล หรือกรรมพันธุ์ก็อาจจะมีผลได้เช่นกัน เมื่อเรามีฟันที่เรียงตัวไม่ดี มีฟันซ้อน ก็จะทำให้เราไม่สามารถแปรงฟันให้สะอาดได้ ทำให้มีการสะสมของแผ่นคราบจุลินทรีย์และหินปูนตามมา ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุหรือโรคเหงือกอักเสบตามมาได้ ดังนั้นการจัดฟัน ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้ฟันของเรามีการเรียงตัวได้สวยงามและสามารถทำความสะอาดฟันได้ตามปกติ

ทำความเข้าใจก่อนใส่รีเทนเนอร์

ทำความเข้าใจก่อนใส่รีเทนเนอร์ 1. ปกติเมื่อใส่รีเทนเนอร์ในช่วงแรกๆจะมีน้ำลายมากพูดไม่ชัด เนื่องในช่องปากกำลังอยู่ในช่วงปรับสภาพ 2. ควรทำความสะอาดรีเทนเนอร์ทุกครั้งหลังแปรงฟัน 3.ควรเก็บรักษารีเทนเนอร์อย่างดี ถ้าไม่ใส่ไว้ในช่องปากต้องเก็บใส่กล่องพลาสติก เก็บให้พ้นจากมือเด็กหรือสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้รีเทนเนอร์เกิดความเสียหาย 4. หากรีเทนเนอร์ชำรุดต้องแจ้งทันตแพทย์ให้ทราบเพื่อช่วยแก้ไขซ่อมแซม อย่าทนใส่เพราะกลัวเสียงเงินจะยิ่งทำให้มีปัญหาและเสียงเงินมากกว่าความจำเป็น 5. สุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดฟันคงหนีไม่พ้น วินัยในการดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ หากคุณใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอก็จะมีฟันที่สวยงามตลอดไป แต่ถ้าหากละเลยก็ต้องเสียเงินจัดฟันใหม่ต่อไปเรื่อยเรื่อย