Tag Archives: สะพานฟัน

ขั้นตอนการทำความสะอาดฟันเมื่อใส่สะพานฟัน

ขั้นตอนการทำความสะอาดฟันเมื่อใส่สะพานฟัน 1. ควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง 2. ใช้ใหม่ขัดฟันทำความสะอาดซอกฟันและซอกสะพานฟันโดยใช้ร่วมกับที่ร้อยใหมขัดฟัน floss threader หรือใช้ superfloss 3. ตรวจฟันโดยทันตแพทย์ทุกหกเดือน 4. หลีกเลี่ยงอาหารหวานหรือขนมหวานถ้าทานควรแปรงฟันหลังอาหารด้วย 5. เน้นทานผักผลไม้เป็นประจำ